การประเมินผลประโยชน์พนักงาน …

ตามมาตรฐานบัญชีไทย ฉบับที่ 19 หรือที่เรียกว่า TAS19: Thailand Accounting Standard ได้ กำหนดให้ทำการประเมินผลประโยชน์พนักงาน ด้วยวิธีทางคณิตศาสตร์ที่เรียกว่า Projected Unit Credit Method นั้น นอกจากบริษัทจำกัดมหาชนที่ต้องประเมินด้วยวิธีการดังกล่าวแล้ว ยังเหมาะกับทุกบริษัทที่ต้องการบันทึกบัญชีสำหรับผลประโยชน์พนักงานที่ได้จากการประเมินด้วยวิธีการที่เป็นมาตรฐาน โดยเฉพาะ บริษัทที่เตรียมนำเข้าตลาดหลักทรัพย์ในอนาคต ...

ทางเจพีวอลล์ มีความยินดีอย่างยิ่งที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมพิจารณาผลประโยชน์ให้มีความเหมาะและเป็นประโยชน์ต่อบริษัทมากที่สุดด้วยบริการมาตรฐานสากลปัจจุบันเจพีวอลล์ มีสำนักงานตั้งอยู่ใน 5 ประเทศ ได้แก่ ฮ่องกง มาเลเซีย สิงคโปร์ ไทย และฟิลิปปินส์ซึ่งประกอบด้วยทีมงานนักคณิตศาสตร์ 35 ท่าน และเป็นนักคณิตศาสตร์ระดับเฟลโล่ 8 ท่าน

นอกจากนี้ เจพีวอลล์สามารถช่วยให้ท่านเข้าใจการประเมินผลประโยชน์ของพนักงานอย่างลึกซึ้งจากการทำงานร่วมกันกับทีมนักวิเคราะห์คนไทยที่มีความเข้าใจและพร้อมให้คำปรึกษาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องที่จะนำไปสู่การจัดการและพัฒนาแผนผลประโยชน์พนักงานของบริษัทในอนาคต

สามรถติดต่อเจเรมี่ทางอีเมล์ได้ที่